Tổ chức
16/08/2011

Ban chủ nhiệm khoa:

 Trưởng khoa: Th.s Vũ Thị Hồng Ngọc

 Phó Trưởng khoa: TS. Đỗ Thị Thanh Loan

 Phó Trưởng khoa: TS. Trịnh văn Tùng

 

Các Bộ môn:

- Lý luận Chính trị

Trưởng bộ môn: Th.s Nguyễn Thị Thanh Nga

- Tâm lý – Giáo dục

Trưởng bộ môn: TS. Trịnh văn Tùng

- Giáo dục thể chất - Quốc phòng

Trưởng bộ môn: Đặng Quang Hưng

 

Trợ lý đào tạo

 Th.s Trần Thị Bình Minh

 

Chủ tịch công đoàn khoa

Th.s Nguyễn Thị Thanh Nga

 

Bí thư chi đoàn khoa

Lý Đức Thanh

Liên kết web