GIỚI THIỆU VỀ KHOA CƠ BẢN 2014
31/03/2014

        Khoa Cơ Bản được xây dựng và thành lập vào năm 2007. Từ ngày năm thành lập đến nay, Khoa không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đảm nhận vai trò quan trọng trong giảng dạy và đào tạo của nhà trường.

        Khoa có nhiệm vụ giảng dạy tất cả các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương như Lý luận chính trị, Tâm lý học, Giáo dục học, Tiếng việt thực hành, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng An ninh nhằm giúp sinh viên trang bị  những kiến thức và kỹ năng nền tảng cơ bản và nghiệp vụ sư phạm, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận kiến thức chuyên ngành một cách hiệu quả nhất.

 

         Khoa gồm ba tổ bộ môn: Bộ môn Lý luận chính trị,  Bộ môn Tâm lý Giáo dục - Tiếng việt thực hành, Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng An ninh. Khoa có 29 cán bộ giảng viên, trong đó  gần 76 % trình độ từ thạc sĩ trở lên. Tính đến thời điểm hiện tại, khoa có 6 Tiến sĩ, 5 Nghiên cứu sinh, 18 Thạc sĩ và 6 Cử nhân.

 

 

Mọi chi tiết xin liên hệ tại: Khoa Cơ Bản

Đ/c: Tầng 5, nhà A, Trường Cao đẳng Sư Phạm Trung Ương

387 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04)37911127

Website: http://coban.cdsptw.edu.vn

 

Liên kết web